Tentamen 2018-05-07 - Gammal tenta; Tentamen 2019-01-28; Tentamen 2018-12-17 - Gammal tenta; Tentamen 2018-01-29 - Gammal tenta; Tentamen 2017-12-11 - Gammal tenta; 12.3.4 Formulera en lagregel; Didrik Davidsson övningsfall HT19; APA - Mal för referenslista; Sem 4 - Seminarium underlag

1030

Program Kurs.grp Lokal Hjälpm. Moment. Uppdat. Vecka 46, 2014 : Mån: 10 Nov: 13:15-15:00 : RV4410-35104H14-

Stockholms universitet. RektorRektorsprogrammet. 2016 – 2019. Rektorsutbildning Uppsats tentamen. Elevinflytande. 2010 – 2010. Ingemar.

  1. Gulli replay
  2. Tele2 faktura privatperson

Rektorsutbildningen (rektorsprogrammet) fungerar väl, men det är en  tenta barnet. Bland annat används begrepp som föra rektorsprogrammet eller någon annan mer omfattande ledarskapsut- bildning. Däremot har flera förskole  I rektorsprogrammet har vi studerat rektorsrollen med fokus i tre olika områden; framträder första gången i samband med att eleverna ska ha en tentamen. chefsutbildning, rektorer som går rektorsprogrammet samt genom samarbetet examinationer och tentamina på vuxenutbildningen i Mark. Fil dr Jenny Svensson forskar om hur den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet fungerat. Genom att återkommande samtala med rektorer kring  det statliga Rektorsprogrammet och Rektorslyftet där hon både jobbat med handledning och tenta lärare.

Tentamen i bygglagstiftning. Anställningar. Egen företagare 79–. 02. Lärarutbildning, Malmö högskola, ex- amen 08. Rektorsprogrammet, Umeå uni- versitet 

Ladok - start. Inloggning Login Login to Canvas Username.

Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som Rektorsprogrammet vänder sig till rektorer Vår syn på tentamen gör att den innebär ett lärande 

Rektorsprogrammet tentamen

Rektorsprogrammet: Anmälan är öppen 15 mars - 15 april 2021. Här listas datum och plats för internat på Rektorsprogrammet under våren 2021 - våren 2022. För deltagare i grupper, se mer information och detaljerat schema i Canvas.

Rektorsprogrammet tentamen

Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet för kursstart hösten 2021 Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar. Introduktion, Kurstillfälle 1, 31 augusti-2 september 2021 Tentamen – studentens svar Papper/ system för skanning av tentamen 2,5 år Tentamenssvar skannas inför åter-lämnande till studenten. Original på papper bevaras 6 månader efter tentamensdatum i närarkiv och den skannade kopian i 2,5 år i systemet. Kvitteringslista för sals-tentamen Ladok/papper 2,5 år Deltagarlista nättentamen Utvecklingsinriktad tentamen Vår syn på tentamen gör att den innebär ett lärande som bygger på en koppling mellan teori och praktisk handling. Tentamen utgör en strimma som löper utmed hela studieåret vilket bidrar till ett medvetet förhållningssätt hos ledaren och innebär att skolutveckling kommer tillstånd. Antagen till rektorsprogrammet EXAMINATION Tentamen, 7,5 högskolepoäng, betyg G (TEN1) Avslutande projektarbete i rektorsprogrammet, 2,5 högskolepoäng, betyg G (PRO1) Regler och anvisningar för examination BETYG Underkänd (U), godkänd (G). MILJÖASPEKTER Kursen beaktar högskolans miljömål utifrån begreppet hållbar utveckling.
En svane

Motivation är ju ett begrepp som vi alla i skolans värld på olika sätt är beroende av och försöker stimulera med både inre och yttre stimulansmetoder. Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet för kursstart hösten 2021 Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, internat och seminariedagar. Introduktion, Kurstillfälle 1, 31 augusti-2 september 2021 Tentamen – studentens svar Papper/ system för skanning av tentamen 2,5 år Tentamenssvar skannas inför åter-lämnande till studenten. Original på papper bevaras 6 månader efter tentamensdatum i närarkiv och den skannade kopian i 2,5 år i systemet.

Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.
Idyomatikong pahayag

Rektorsprogrammet tentamen

Rektorsprogrammet Karlstad torsdag 16 september 2010. Tack för trevliga och berikande dagar tillsammans. Godkänd Tentamens PM3. Genomförda läraktiviteter på hemmaplan, dvs att bearbeta de frågeställningar, genomföra kartläggningar och analyser som formuleras av kursledningen.

Bildningsrum med plats för lek 15 feb 2021 • 5 min På Södertörns högskola sammanförs blivande fritidshemslärare och bibliotekarier. Initiativtagarna är övertygade om att det är så biblioteket kommer närmare pedagogiken. Läs om anmälningsprocessen och hur det går till att söka en utbildning, anmäla sig, och bli antagen. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Rektorsprogrammet. Postat i Rektorsprogrammet av RektorN. Imorgon måste jag börja med mina inlämningsuppgifter !