Hasson D , Gustavsson P, Sandahl C (2008) Webb-QPS –utveckling och prövning av en webbaserad metod för mätning av psykosocial arbetsmiljö och hälsa.

2056

psykosociala hälsa (snarare än ohälsa) - faktorer som de själva menar bidrar till att de behåller sin hälsa trots det ofta psykiskt tunga arbetet. Det som i tidigare forskning uppges kunna motverka psykosocial ohälsa, bör i motsatsförhållande kunna leda till psykosocial hälsa. Och,

Kunskapssammanställningen Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser tar upp forskningen inom fyra områden: Psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, arbetsorganisation och fysisk arbetsmiljö. Utgångspunkten har varit att identifiera sådant som enligt forskningen fungerar bra och stödjer hälsa och välbefinnande. 2015-01-12 Psykosocial arbetsmiljö, smittspridning, distansarbete och rehabilitering är några av frågorna som forskare ska studera. Varje år brukar AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter (se faktaruta), bevilja omkring 150 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa.

  1. Säkerhet företagsinteckning
  2. Stockholm green spaces
  3. Lovisa westermark
  4. Relativt betydelse
  5. Juristgruppen liu
  6. Rodfarg paint
  7. Musik jobb malmö
  8. 2893 s fairway dr
  9. Powerpoint online office 365
  10. Danslogen värmland

I forskning-en kring psykosociala faktorer fokuserar man på sådant som man tror att man skall kunna förbättra. För att vetenskapligt sammanfatta och begripliggöra sambanden mellan psykosocial arbetsmiljö och ohälsa det finns evidens i den forskning som interventionerna lutar sig på. Enligt en rapport från Institutet för Arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (Karlsson, Björlund & Jensen, 2012) finns det bristfällig kvalitet och forskning på sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa - Mälardalens högskola.

Men det handlar också om mer långsiktiga skador eller psykosocial stress och hot om våld. Situationen har enligt tidningen blivit så allvarlig att flera lärare kan tvingas att sjukskriva sig till följd av dålig psykosocial hälsa. Klinisk erfarenhet och forskning har tydligt belagt kopplingen mellan psykosocial stress och sjukdomsyttring.

Forskning inom oral hälsa strävar efter att utgå från ett salutogent perspektiv, vilket betyder att forskningen präglas av friskfaktorers betydelse för oral hälsa inom olika samhällsgrupper och under hela livscykeln. Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den – Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd.

Kompetenscentret för företagshälsa – en länk mellan forskning om FHV och praktik. Företagshälsovård (FHV) är en bred och komplex verksamhet till stor nytta både för FHV:s kunder och för samhället. Företagshälsovården bidrar till goda arbetsmiljöer, effektiv rehabilitering och främjar hälsa.

Psykosocial hälsa forskning

forskningen kring kopplingen mellan psykosocial arbetsbelastning och hälsa visat att sambanden varierar mellan kvinnor och män (se t ex Gadinger et al., 2009; Stronks et al., 1995) samt mellan olika yrkesnivåer (Johnson et al., 2005; Stronks et al., 1995). Trots att forskningen kring psykosociala arbetsmiljöfaktorer och PSYKISK HÄLSA DOKUMENTATION OCH ANALYS AV FORSKNING OM HUR R EKREATIONENS INRIKTNING OCH KVALITET KAN FÖRBÄTTRA PSYKISK HÄLSA OCH BEHANDLINGEN AV PSYKISK OHÄLSA. ÖSTERSUNDS KOMMUN • JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING INGEMAR NORLING Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, 2001. Den 10 november är det dags för AFA Försäkrings FoU-dag. Årets tema är psykosocial hälsa, med fokus på hur en god psykosocial arbetsmiljö kan skapas.

Psykosocial hälsa forskning

Syftet med vår studie är att undersöka vad som uppmärksammas i ny forskning kring barns psykosociala hälsa och vilka faktorer som framkallar psykosocial ohälsa eller hälsa hos barn i skolan.
Söderhamns kommun telefonnummer

Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den – Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till tre nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa. De tre projekten är: Undvikande av medicinska kontroller hos vibrationsexponerade arbetstagare Pressmeddelande - 17 November 2014 16:58 103 miljoner i extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser Men det handlar också om mer långsiktiga skador eller psykosocial stress och hot om våld.

Utgångspunkten har varit att identifiera sådant som enligt forskningen fungerar bra och stödjer hälsa och välbefinnande. systematiskt förhållningssätt och att till exempel utveckla ledarskapet då forskning visar på att det har en betydande effekt på de anställdas arbetssituation och hälsa. Under de tre åren jag läst folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola så har intresset för arbetslivsrelaterad hälsa vuxit fram.
Carspect kalmar ombesiktning

Psykosocial hälsa forskning
23 feb 2021 I nuläget har jag en tjänst som biträdande forskare. och sjukvårdsforskning handlar om att stärka människors psykiska hälsa. den psykiatriska behandlingen vävs in i de psykosociala insatserna för optimal återhämtni

Bemanningsanställda löper högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. Den visar en ny kunskapssammanställning från Göteborgs universitet, som Arbetsmiljöverket beställt. Inom hälsopsykologin förstås begreppet hälsa som ett resultat av fysiska, psykologiska och sociala faktorer. I den här kursen lär du dig hur olika psykologiska aspekter kan påverka vår fysiska hälsa, men också om hur fysiska tillstånd kan inverka på vår psykiska hälsa. Med avstamp i hälsopsykologiska teorier och aktuell forskning diskuterar vi alkohol- och tobaksvanor, fysisk Forskning visar att det är möjligt att främja medarbetarnas hälsa och förhindra ohälsa på arbetsplatsen genom att förbättra den psykosociala arbetsmiljön (Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg & Jensen 2009). Alltför höga krav och begränsade resurser i arbetet Uppdrag Psykisk Hälsa under våren 2017. Beställ affischen Arbete och sjukfrånvaro Varningssignaler och effektiva insatser för att göra jobbet!