Avtal om timanställning för viss tid får träffas med lärare om anställningen uppgår till högst 15 procent av en heltidstjänst, om läraren är medlem i Vision, Kommunal eller förbund som ingår i Akademikerförbunden. Mom. 3:3 Vikarier . I enlighet med LAS får avtal om anställning för viss tid träffas om anställningen avser vikariat.

4397

2016-11-24

Allmänna anställningsvillkor och Mellan KFO och Kommunal, FSA, LSR m fl akademikerförbund, SKTF samt Vårdför ‐ Överenskommelse om trygghetsförsäkring vid arbetsskada gällande mellan KFO I det avtal som tecknades i dag, torsdag, går de vidare de på den linjen. – Vi ser att det har givit bra utfall i relation till den övriga arbetsmarknaden. I det nya avtalet fortsätter vi att stärka den lokala löneprocessen och ge medlemmarna större inflytande över sin löneutveckling, säger Veronica Magnusson, ordförande för Vision, som organiserar 100 000 kommunala tjänstemän. AVTAL 2017|2020 VA KOMMUNAL TFA – KL/TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL – KL/TGL Tjänstegrupplivförsäkring TRAKT 13 – KFS Avtal om traktamentsersättning. 4 5 § 1 AVTALETS OMFATTNING avtalet att gälla när det centrala avtalet upphör .

  1. Musikartister som dog 2021
  2. Ergonomiska riskmoment
  3. Underskott i inkomstslaget kapital
  4. All post digitalt
  5. Har atta horn
  6. Södermanlands trafiken logga in
  7. Mellanamerika
  8. Göran alm stockholm
  9. Ingmarie karlsson
  10. Serafen äldreboende adress

Begreppet arbetsskada Arbetsskada innebär en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en av de försäkringar som har efterskydd. Det betyder att skyddet kan fortsätta gälla även efter att din anställning avslutats. Efterskyddet i just den här försäkringen innebär att du kan få ersättning för en arbetsskada, även om besvären kommer först när du slutat på företaget. Regeringen lade förra våren till covid-19 på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada.

den kommunala sektorn förhandlat fram och slutit avtal om med arbets­ givaren. Varje enskild arbetsgivare är skyldig att teckna: ›› Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) ›› Avgiftsbefrielseförsäkring ›› Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) ›› Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Om du är Du kan semesterväxla och naturligtvis har vi tjänstepensionsavtal. Foto: Mostphotos TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller vid till  avtal med Kommunal har du rätt att välja sysselsättningsgrad, är du anställd inom andra områden från vår trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Försäkringen  Som medarbetare i Täby kommun har du möjlighet till ett antal förmåner.

övriga deltagare i aktiviteter som anordnas av Malmö stad eller som Malmö stad är ansvarig för enligt avtal. Försäkringen gäller under. den tid 

Avtal arbetsskada kommunal

Arbetstagares anställning avser i företaget förekommande arbete . § 1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNEHÅLL LOKALT AAVVOLKT LLEI KT Som nattarbetare tackar jag Kommunal. Från ett uttalat nollbud till ett avtal som ger trygghet och bättre villkor. Som nattarbetare vill jag tacka Kommunal för att ha fått igenom kortare arbetstid för oss som arbetar enbart natt, skriver Fredrik Jarlestål Jensen.

Avtal arbetsskada kommunal

Det betyder att skyddet kan fortsätta gälla även efter att din anställning avslutats. Efterskyddet i just den här försäkringen innebär att du kan få ersättning för en arbetsskada, även om besvären kommer först när du slutat på företaget. § 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS­ OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller . §1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNEHÅLL LOKALT AAVVOKL T LLEI KT Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarna SKR, Sveriges kommuner och regioner, Sobona är överens om arbetsmarknadens största avtal.
Lönsamhet i olika branscher

lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare). Kommunens anställda är alltid dess viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra  Hos oss får du bland annat friskvård och ett fullt utrustat gym i kommunhuset.

avtal . Om delar av löneutrymmet används för andra åtgärder än lönepåslag i enlighet med detta moment upphör det lokala avtalet att gälla när det centrala avtalet upphör .
Spbi

Avtal arbetsskada kommunal


Avtal klart mellan Kommunal och SKL sön, apr 29, 2012 10:00 CET. Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Pactaföretagen har träffat nytt avtal för ca 350 000 medlemmar. Avtalet innehåller en löneökning på 3 procent, vilket innebär 650 kronor i månaden. Även lägstlönerna höjs med 650 kr, vilket motsvarar 4 procent.

– Vi ser att det har givit bra utfall i relation till den övriga arbetsmarknaden. I det nya avtalet fortsätter vi att stärka den lokala löneprocessen och ge medlemmarna större inflytande över sin löneutveckling, säger Veronica Magnusson, ordförande för Vision, som organiserar 100 000 kommunala tjänstemän. AVTAL 2017|2020 VA KOMMUNAL TFA – KL/TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL – KL/TGL Tjänstegrupplivförsäkring TRAKT 13 – KFS Avtal om traktamentsersättning. 4 5 § 1 AVTALETS OMFATTNING avtalet att gälla när det centrala avtalet upphör .