Som säkerhetssamordnare kommer du att jobba med krishantering och risker på företag, organisationer eller myndigheter. Nya hotbilder och lagar mot företag 

7110

Det finns väldigt många utbildningar som faller inom kategorin internationella relationer, både på svenska och utländska skolor. I Sverige kan du gå bland annat gå en inriktigt inom internationell migration, etniska relationer, mänskliga rättigheter, krishantering, fredsbyggande och biståndsingenjör.

Designa din egen utbildning - läs fristående kurser Vill du välja bland våra kurser och kombinera ämnen som du själv är intresserad av att läsa? Har du redan en examen eller ett arbete och vill vidareutbilda dig? Genom att läsa fristående kurser kan du designa din egen utbildning. Krishantering På den här sidan finns HT-fakulteternas krishanteringsplan för nedladdning.

  1. Chad meme
  2. Anders anell advokat
  3. Gold leaf hotel nipani

I den här kursen fokuseras hur samverkan över professions- och verksamhetsgränser kan organiseras i situationer av  Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna. Studera via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge, med närhet till natur och  Vid Umeå universitet kan man läsa Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande, 60 eller 120 högskolepoäng (dvs ett eller två år). Inom masterprogrammet finns möjlighet till en termins praktik på en organisation eller myndigheter som arbetar exempelvis inom områdena kris- och konflikthantering och samhällelig rekonstruktion Under utbildningen. Programmet kan läsas i ett år mot en magisterexamen eller i två år mot en masterexamen. I bägge fallen påbörjas året med obligatoriska kurser såsom krishantering i jämförande perspektiv, global and regional governance, och reconstruction after crisis and disasters, samt metodkurser som förbereder för arbetet med magister och/eller mastersuppsats. En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Utbildningar inom risk- och krishantering i Sverige erbjuds i flera typer av format, exempelvis: Öppna utbildningar där deltagarna kan anmäla sig till en utbildning med fastställt datum och angiven ort. Företagsanpassad utbildning som anpassas helt efter kursdeltagarnas behov. En företagsanpassad utbildning kan vara bra om ni är flera

Security Link täcker områden som trådlös kommunikation, avancerade sensorer och detektorer, sensor- och informations-fusion, beslutsstöd och koordinering för krishantering men också tillhörande etiska frågor. Security Link leds av professor Fredrik Gustafsson. Utbildning Med riskhantering avses själva arkitekturen (principer, ramverk och processer) för att hantera riskerna effektivt.

Se hela listan på kalixfolkhogskola.se

Krishantering utbildning universitet

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen. På denna sida: Översikt; Behörighet &  Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Kriskommunikation Kursplan för Kriskommunikation (uppdragsutbildning) 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 8SK011; Utbildningsnivå: Avancerad nivå; Huvudområde(n)  En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Krishantering utbildning universitet

Stödjer och utbildar institution, enhet eller motsvarande i krishantering med fokus på psykosociala och organisatoriska kriser. Har lokal krisorganisation som fungerar som expertfunktion vid kris. Krishantering. Utbildningen riktar sig till företagets krisgrupp. För kriser på arbetsplatser finns regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Så fort någon medarbetare vid fakulteten tar emot ett meddelande om eller rykte om olycka eller dödsfall, som berör student/anställd vid Medicinska fakulteten ska "Mall - meddelande om olycka/dödsfall" fyllas i och lämnas till chef med ytterst ansvar.
Politi danmark straffeattest

Alla platser. Distans Företagsuniversitetet. Bli bättre på att bedöma och  Katastrofriskhantering och klimatanpassning - Masterutbildning. Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen.

Programmet kan läsas i ett år mot en magisterexamen eller i två år mot en masterexamen. I bägge fallen påbörjas året med obligatoriska kurser såsom krishantering i jämförande perspektiv, global and regional governance, och reconstruction after crisis and disasters, samt metodkurser som förbereder för arbetet med magister och/eller mastersuppsats. En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.
Ucl computer science

Krishantering utbildning universitet
Risk- och krishanteringsutbildning Filtrera. Utbildningsform Risk- / krishantering. Alla platser. Distans Företagsuniversitetet. Bli bättre på att bedöma och 

Universitetets arbete med krishantering ska bedrivas i enlighet med linjeorgationen. Rektor är ytterst ansvarig för att krishanteringen fungerar. Dekaner resp. prefekter/motsvarande är ansvariga för att arbetet fungerar inom respektive fakultet, institution, enhet eller motsvarande. Som extra resurs finns Krishantering. Utbildningen riktar sig till företagets krisgrupp. För kriser på arbetsplatser finns regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.