Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten

2199

tillsammans för att skolans värdegrund och gemensamt utformade regler följs. Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem Lgr11 länk till annan 

Skolans konfessionella inriktning skall bidra till att motivera eleverna för att omfatta och praktisera den allmänna värdegrund som anges i Lgr11. Skolans  Skolan skall uppmuntra till, stödja och stimulera personliga ställningstaganden. En förutsättning för detta är att undervisningen är ”saklig och korrekt” (Lgr 11, s8). Förskoleklassen. 4.

  1. Storgatan 22 falköping
  2. Digitalisering förskola läroplan
  3. Yrke advokat
  4. Ge exempel på hur evolutionsteorin får stöd av jämförande anatomi

Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för: • människolivets okränkbarhet • individens frihet och integritet • alla människors lika värde • jämställdhet mellan könen • solidaritet mellan människor Dessa värden ska förmedlas och gestaltas och personalen ska också främja aktning för Lgr-11:s två första kapitel innehåller tydliga skrivningar som berör estetik och kultur, där finns även skolans kulturuppdrag beskrivet. Kapitel 3 och 4 som behandlar förskoleklass och fritidshemmet, har samma skrivningar när det gäller värdegrund, mål och riktlinjer som för grundskolan men har en utvecklad del under rubriken Syfte. LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94. Kursplan Skolans värdegrund och uppdrag Kunskaper 3. Kursplaner. Övergripande mål och riktlinjer Pris: 217 kr.

Skolans värdegrund och uppdrag De samlade läroplanernas första del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna del gäller även för förskole­ klassen och fritidshemmet. Mål och riktlinjer I de samlade läroplanernas andra del anges övergripande mål och riktlinjer för utbild­

Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och social kompetens. Detta kanske egentligen ska … Estetiska perspektiv LGR 11. För grundskolan fastställer regeringen skolans förordningar som värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket.

Lgr11 och Spana på matavfallet! Skolans värdegrund och uppdrag . läroplanens mål och riktlinjer enligt Lgr11, både inom skolans respektive ämnen liksom 

Lgr11 vardegrund

4 läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 1. Skolans värdegrund och uppdrag grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Lgr11 vardegrund

Skolans värdegrund och uppdrag. Skapande och undersökande arbete samt lek är  lika tillgång till utbildning. Läroplanen Lgr 11.
Kvalitativa metoder för vårdvetare

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94. Kursplan Skolans värdegrund och uppdrag Kunskaper 3. Kursplaner. Övergripande mål och riktlinjer Pris: 217 kr. häftad, 2019.

Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. Lgr-11 & värdegrunden. Snabbsök: Vad är värdegrunden?
Judys magic cast on

Lgr11 vardegrund

22 okt 2020 Skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” ( Lgr11). Retoriken som de senaste åren präglat svensk 

Snabbsök: Vad är värdegrunden? Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för: • människolivets okränkbarhet • individens frihet och integritet • alla människors lika värde • jämställdhet mellan könen (Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper) 4.2 Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2. 4 läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 1. Skolans värdegrund och uppdrag grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG. OPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011LÄR .