- Nicoccino: anmälningstid i nyemission avslutas, ändrat datum - Wästbygg: anmälningstid inför notering på Stockholmsbörsen avslutas för institutioner (avslutas 9/10 för allmänheten) - Xavitech: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission. EXKLUSIVE UTDELNING

7980

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

Senzime föreslår riktad nyemission om 30 Mkr. Emissionen riktar sig till bland andra Länsförsäkringar, Handelsbanken, Segulah och familjen Crafoord. Läs mer. Nicoccino meddelar att det mexikanska och det kanadensiska patentverket har godkänt bolagets patent. Läs mer.

  1. Kinga korta
  2. Verksamt sök namn
  3. Bergarbetare kollektivavtal

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i East Capital Adrigo Hedge byts ut till fondandelar i East Capital Adrigo Small & Midcap L/S till ett motsvarande värde. Sista dag […] aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) 556942-1604 den 4 maj 2018 i Stockholm Stämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm som utsetts av styrelsen att öppna stämman. Dejana Cecez har av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll. Maria Lindegård Eiderholm utsågs till ordförande vid bolagsstämman. Nicoccino Holding tillverkar nikotinprodukter.

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM - Chromogenics: anmälningstid i nyemission avslutas - Emotra: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 18/3) - Xmreality: anmälningstid i nyemission avslutas KAPITALMARKNADSDAG - Bravida kl 13.00-17.00

Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst 6 915 000 aktier. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av tre (3,00) kronor per aktie.

About Nicoccino. Nicoccino Holding AB (publ) (Corp. Reg. No. 556942-1604) is a Swedish company with a proprietary, innovative and discreet nicotine product that quickly gives the user access to nicotine without the serious side effects of tobacco. The Nicoccino Holding share is listed on Nasdaq Stockholm First North under the ticker NICO.

Nicoccino nyemission

Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 19 maj 2020 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se.Vid anmälan ska uppges namn, person- eller aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) 556942-1604 den 4 maj 2018 i Stockholm Stämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm som utsetts av styrelsen att öppna stämman.

Nicoccino nyemission

Produkten har samma namn som bolaget – NicoccinoTM – och produktionen sker via partners. Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq - Nicoccino: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 12/10), ändrade datum - Vindico Group: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 14/10) - Zordix: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 13/10) EXKLUSIVE UTDELNING - Västsvensk Logistik (1:75 SEK kvartalsvis) MAKROSTATISTIK - Frankrike: KPI (prel) september kl 8.45 - Nicoccino: anmälningstid i nyemission avslutas, ändrat datum - Wästbygg: anmälningstid inför notering på Stockholmsbörsen avslutas för institutioner (avslutas 9/10 för allmänheten) - Xavitech: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission. EXKLUSIVE UTDELNING - Nicoccino: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 12/10), ändrade datum - Vindico Group: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 14/10) - Zordix: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 13/10) EXKLUSIVE UTDELNING - Västsvensk Logistik (1:75 SEK kvartalsvis) MAKROSTATISTIK - Frankrike: KPI (prel) september kl 8.45 Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2020, kl. 11.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Sturegatan 46 i Stockholm. Anmälan m.m.
Streckkod gör din egen

Emissionskostnader. -57 298.

It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title.
In att

Nicoccino nyemission

Nicoccino aktiedata. Information och forum för aktien Nicoccino.. Nicoccino är verksamt inom sektor Dagligvaror, i branschen Konsumentprodukter.. Nicoccino aktie finns listad på First North med ticker NICO där du kan köpa och sälja aktier i Nicoccino.. Aktiekurs: Börsvärde:

Sista dag […] aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) 556942-1604 den 4 maj 2018 i Stockholm Stämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm som utsetts av styrelsen att öppna stämman. Dejana Cecez har av styrelsen utsetts att föra dagens protokoll. Maria Lindegård Eiderholm utsågs till ordförande vid bolagsstämman. Nicoccino Holding tillverkar nikotinprodukter.