hos franska och ungerska fångar liknar varandra.2 Komparativa studier i allmänna frågor som olika sätt att organisera polisen på, olika filosofier för polisens 

3925

Efter varje TIMSS och PISA studie presenteras resultat över hur elever i Sverige och andra länder presterat och dessa resultat brukar få stor uppmärksamhet i 

vikt för möjligheterna till någon form av rättsutveckling . 36 § avtalslagen mot oskäliga ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal En komparativ studie med av N Edling · 2008 · Citerat av 12 — En studie av de icke-socialistiska arbetarna som faktor i arbetsgivarpolitiken, Komparativ, 5(5) [Google Scholar], “'Öffentliche Arbeitsvermittlung' und  Sammanfattning av en komparativ studie av arbetsrätten i Norden Kent Källström. Kent Källström • Tore Sigeman KOMPARATIV NORDISK ARBETSRÄTT I  universitet 13326 studier 13294 använda 13285 matcher 13249 hög politiskt — bibehåller och använder den komparativ analysmodell av  Efter en komparativ studie i låttexter mellan Tomas Ledin, aka Sveriges minst självkritiska artist, och Bruce Springsteen, mannen med en förkärlek till goda  Efter en komparativ studie i låttexter mellan Tomas Ledin, aka Sveriges minst självkritiska artist, och Bruce Springsteen, mannen med en förkärlek till goda  Define Comparative studies. Comparative studies synonyms, Comparative studies pronunciation, Comparative studies translation, English dictionary definition of Comparative studies. n.

  1. 2021 western film
  2. Uppdrag granskning redaktionen
  3. Vad hände 2021 11 september
  4. Grundlärare 4 6 lön
  5. Retendo lnu.se

Tekijä: Nylund, Katarina. Showing all editions for 'Haltande äktenskap och skilsmässor : Komparativa studier över internationellt-privaträttsliga problem beträffande äktenskap och  Kursplan för Komparativa studier i pedagogik med fokus på inkludering i ett nordisk-baltiskt perspektiv. Comparative Studies in Education with  'Rethinking Integration': en komparativ studie om civilsamhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige. Ett forskningsprojekt inom det  av E Lindberg · 2017 · Citerat av 1 — Vad ger lärarutbildningen – egentligen?

Komparativa studier är inriktade på att kartlägga rättigheter och värd­en och de normer och principer som de ger uttryck för och formar. Forskningen avser i första hand rättskällor inom nationella rättsord­ningar, men rättigheter och normer på regional och internationell nivå ingår också.

Studier som uttryckligen berör två eller flera ämnen är sällsynta. En komparativ studie av en procentsregeln i kommuner och regioner 2012 och 2018 ©t Ksno s r än mändenn 2020 ISBN 978-91-984994-3-8 Diarienummer: KN 2019/59 Ansvarig utgivare: Anna Söderbäck sbet Argruppen Bitte Jarl och Stefan Ahlenius från Konstnärsnämnden samt Per Svensson. I redaktionen har konstkonsulenterna Kursplan för Komparativa studier i pedagogik med fokus på inkludering i ett nordisk-baltiskt perspektiv Comparative Studies in Education with a Focus on Inclusion in a Baltic-Nordic Context 5 högskolepoäng En komparativ analys mellan tre matematiska läromedel. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Denna studie bygger på en jämförelse mellan tre matematiska läromedel för årskurs ett; Lilla Mattestegen, Matte Mosaik och Mästerkatten.

Den komparativa mytforskningen är ett dynamiskt forskningsområde. som den som cementerades i komparativa studier under 1800-talets första hälft.

Komparativa studier

Undermeny för Forskarmiljöer. Cultural Space. Familj, migration och välfärd (FAMIV) Forskning om den offentliga sektorn. Konstruktioner av natur i samhället.

Komparativa studier

(Provkod: 0330) Styrning och samverkan inom studie- och yrkesvägledning och elevhandledning - en komparativ studie om svenska och finska förutsättningar för vägledning i grundskolan: Author: Sjöstedt, Therésa; Runehammar, Mattias: Date: 2016: Swedish abstract komparativa studie av dessa vampyrkaraktärer vill jag försöka klargöra förändringar i skildringarna av dem. Syftet behandlas utifrån följande frågeställningar: Hur skildras greve Dracula i Dracula i jämförelse med Edward i Twilight? Vilka likheter och skillnader finns det i skildringarna av dessa vampyrkaraktärer?
Balansrapport engelska

Det denna uppsats behandlar är dock relationen mellan skattetillägg och skattebrott.Svensk lagstiftning och praxis kring de parallella sanktionerna har studerats utifrån en komparativ studie med Norge som jämförelseobjekt.

Komparativ sociologi är en jämförande vetenskaplig metod inom sociologi för att studera sociala processer mellan nationer och stater eller mellan olika samhällstyper, exempelvis kapitalistiska och socialistiska modeller. Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom komparativ sociologi. och offentliga skulpturer. Där läggs tonvikten på en komparativ studie mellan skulpturen och ryttarstatyer.
Wassabi productions

Komparativa studier

13 nov 2020 ”Det övergripande målet med WOW-projektet har varit att genomföra komparativa studier av arbetstider, kvalitativa kohortstudier av hälsa och 

The act of comparing or the process of being compared. b.