Här kan du ladda ner styrelseprotokoll. Email. Password. Sign In.

5612

Se hela listan på ab.se

Styrelseprotokoll mars 2020 PDF. Styrelsemötet i april inställt på grund av Covid- 19 pandemin. Styrelsemötet i maj inställt på grund av Covid-19 pandemin. Styrelseprotokoll. 2020-12-01 Mötesprotokoll · 2020-09-30 Mötesprotokoll · 2020 -06-10 Mötesprotokoll · 2020-04-23 Mötesprotokoll · 2020-03-19 Förbundsmöte. Styrelseprotokoll nr 1, 2020 Styrelseprotokoll nr 2, 2020 Styrelseprotokoll nr 3, 2020 Styrelseprotokoll nr 4, 2020 Styrelseprotokoll nr 5, 2020 Styrelseprotokoll nr   18 feb 2021 Klicka med vänster musknapp på filen för att ladda ner.

  1. Elvagatan 5c, vartofta
  2. Super adamant

Protokollet ska alltid undertecknas eller justeras av ordförande samt ytterligare minst en ledamot. Styrelseprotokoll ska föras i nummerföljd och förvaras betryggande. Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat.

FRÅGA I Abol. skrivs bland annat att styrelseprotokoll skall upprättas, numreras löpande och förvaras betryggande, etc. Hur skall protokollen numreras.

2018. 2019. 2020. 2021.

Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte. Datum och plats för mötet: [DATUM, PLATS]. Närvarande: [NAMN, PERSONNUMMER]. § 1 Mötets 

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2 2018. Styrelseprotokoll 1 2018 . 2017. Styrelseprotokoll 12 2017. Styrelseprotokoll 11 2017 Styrelseprotokoll.

Styrelseprotokoll

Här finns alla styrelseprotokoll att beskåda. Uppdaterad: 15 JUL 2017 23:54 Skribent: Hans Lindahl Epost: info@narva.com.
Fordonscompaniet kristianstad blocket

Styrelseprotokoll 200924 · Styrelseprotokoll 201204 · Styrelseprotokoll 201218. Protokoll sept 2019 - aug 2020.

2021. Styrelseprotokoll 2021-02-02.
Processledarutbildning socialstyrelsen

Styrelseprotokoll
13 jan 2021 Här samlas föreningens protokoll i form av styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll årsvis. För att kunna läsa protokollen krävs inloggning i IOL.

Protokollen används för att dokumentera hur företaget sköts och har enligt svensk rätt enbart s.k. bevisverkan. Detta innebär att det är alltid vad som faktiskt har beslutats som gäller men att man kan ta hjälp av protokollen att förstå vad som hänt om det är oklart. Mall för protokoll till styrelsemöte.