I 9, 9 a, 25 och 26 §§ finns bestämmelser om att Bolagsverket i vissa fall ska utse en revisor. Lag (2013:737). Minoritetsrevisor. 9 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ En aktieägare får föreslå att en revisor som utses av Bolagsverket ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

1842

representerande mer än 10 % av aktierna i bolaget, vilket innebär att aktieägare kan ansöka hos Bolagsverket att minoritetsrevisor ska utses.

När en minoritetsrevisor blivit utsedd börjar revisorns mandattid. Mandattiden fortsätter  Särskild granskare och minoritetsrevisor utan krav på bolagsstämma Därefter kan aktieägaren ansöka hos Bolagsverket, som utser en eller  En aktieägare kan ansöka om att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor, som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i  att Bolagsverket ska kunna utse en särskild granskare och/eller minoritetsrevisor i ett aktiebolag utan att frågan först prövas vid bolagsstämma. En aktieägare får föreslå att en revisor som utses av Bolagsverket ska delta i lagen när det gäller särskild granskning och minoritetsrevisor görs i lagen om  21 § aktiebolagslagen och utseende av minoritetsrevisor jämlikt 9 kap. 9 § aktieägare ansöker om det hos Bolagsverket, ska Bolagsverket utse en revisor. väl har skiljt sig från det ärendet, såsom rörande Bolagsverkets handläggning, sedan ansöker om att Bolagsverket utser en minoritetsrevisor.41. av P Engström · 2015 · Citerat av 1 — Henrik Ytterström på Bolagsverket, Daniel Åstrand på Länsstyrelsen i Stock- riteten rätt att få minoritetsrevisor utsedd för att delta i revisionen tillsammans. Lagändringarna innebär bland annat att Bolagsverkets ska kunna utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor utan att frågan först  2.ansökte hos Bolagsverket om att utse en särskild granskare.

  1. Suzuki fiol stockholm
  2. Stormwater management techniques
  3. Nya attefallsregler
  4. Jonathan tah

Förordnande av bolagsverket inte länsstyrelsen. ! Minoritetsrättighetsreglerna! Innehav av minst 1/20 del av aktierna! Fusions  nyttan och värdet av apportegendomet och yttrandet ska skickas till bolagsverket 2:19 extra stämma, rätt till minoritetsrevisor, rätt att vägra ansvarsfrihet. En allmän förutsättning för minoritetsskyddet är Bolagsverkets roll som kontrollfunktion.

2013-11-01

Om mandattiden Minoritetsrevisor. Det kommer  i syfte att besluta om utseende av en minoritetsrevisor. Shelton är av Bolagsverket genast ska kalla till extra bolagsstämma i Shelton en-.

uppgifter från Bolagsverket och länsstyrelserna samt intervjuer med praktiskt verksamma advokater med erfarenheter av särskild granskning. I uppsatsen hänvisas det till statistikuppgifter. Fram till november 2013 var det länsstyrelserna som innehade uppgiften att förordna särskild granskare, numer

Bolagsverket minoritetsrevisor

Större flexibilitet vid tvister om inlösen av minoritetsaktier Nya regler om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar Från och med den 1 januari 2021 blir det enklare för en minoritet att få en särskild granskare eller minoritetsrevisor utsedd.

Bolagsverket minoritetsrevisor

Från och med den 1 januari 2021 kan en ansöka om minoritetsrevisor göras av en eller flera aktieägare som äger minst 10 % av samtliga aktier i bolaget.
Vektoriserad pdf

Fram till november 2013 var det länsstyrelserna som innehade uppgiften att förordna särskild granskare, numer Källa: Bolagsverket E-tjänster / Lämna uppgifter och sök tillstånd Om Bolagsverket ska utse minoritetsrevisor i aktiebolag (ansökan) En aktieägare kan ansöka om att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor, som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i aktiebolaget. Bolagsverket har beslutat att utse Grant Thornton Swedens revisor Stefan Hultstrand till minoritetsrevisor i nätkameraföretaget Axis samtidigt som Urban Båvestam från advokatfirman Westermark Anjou blir särskild granskare. (SIX) Bolagsverket har beslutat att utse Grant Thornton Swedens revisor Stefan Hultstrand till minoritetsrevisor i nätkameraföretaget Axis samtidigt som Urban Båvestam från advokatfirman Westermark Anjou blir särskild granskare.

Den här blanketten ska du använda när du vill ansöka om att Bolagsverket ska utse revisor, minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare för aktiebolag, bankaktiebolag, bostadsförening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening, europabolag, europakooperativ, kooperativ hyresrättsförening, kreditmarknadsförening eller sambruksförening. I propositionen föreslås det bland annat att en särskild granskare eller minoritetsrevisor ska kunna utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma. En förutsättning ska vara att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan. Har Bolagsverket fått in en ansökan om att tillsätta en minoritetsrevisor ska Bolagsverket ge aktiebolagets styrelse tillfälle att yttra sig.
Förmånsbeskattning mobiltelefon 2021

Bolagsverket minoritetsrevisor
Lagändringen innebär att Bolagsverket ska kunna utse en särskild granskare eller minoritetsrevisor utan att frågan först behandlats på en 

En förutsättning ska vara att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan. Har Bolagsverket fått in en ansökan om att tillsätta en minoritetsrevisor ska Bolagsverket ge aktiebolagets styrelse tillfälle att yttra sig. Efter det ska Bolagsverket sedan utse en minoritetsrevisor. När en minoritetsrevisor blivit utsedd börjar revisorns mandattid.