Amerikanska revolutionen, franska revolutionen och industrialiseringen https: //start Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser.

8172

Orsaker & konsekvenser (nordamerikanska revolutionen) Orsaker Det Brittiska imperiet koloniserade det nuvarande ”Amerikanska förenta staterna” då många människor blev missnöjda med att Storbritannien koloniserade ”USA”.

USA var en republik med begränsad rösträtt. Landets grundlag, konstitutionen från 1789, byggde på tanken att människor har universella fri- och rättigheter. Jämförelser av händelser under den amerikanska och den franska revolutionen 58:00 Franklin D Roosevelt - kampen mot depressionen och striden för demokratin Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater. Under denna period enades kolonierna mot det brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775 och 1783. Detta kulminerade i en amerikansk självständighetsförklaring 1776 och Kommentera arbete. Den Amerikanska revolutionens på verkan på dagens samhälle.

  1. Veteranpool uddevalla
  2. Brentwood farmers market

Konsekvenserna Aktionen resulterade i att den brittiska regeringen svarade med att stänga hamnen i Boston på 16 år ( Boston Port Act ) och stifta nya lagar som kom att kallas Intolerable Acts . Dessa lagar ledde senare till de protester som blev början av den amerikanska revolutionen . I åttan brukar man traditionellt sett läsa om franska revolutionen, och amerikanska frihetskriget om det finns extra tid. Nian var traditionellt sett världskrigen och kalla kriget.

Konsekvenser av den Amerikanska revolutionen. Play. Button to share En viss demokrati skapades i samhället då rika amerikanska män fick rösträtt. Slavar 

En positiv konsekvens av den franska revolutionen var att alla betalade skatt till staten. Alla människor hade lika rättigheter om de t.ex. var adelsmän eller bönder.

Läs den här snabbkursen i det amerikanska inbördeskrigets förlopp och utgång. å ena sidan fanns det de där den industriella revolutionen hade tagit fart och Vad fick då det amerikanska inbördeskriget för konsekvenser?

Konsekvens amerikanska revolutionen

Vidare så redogör eleven även för orsakerna och konsekvenserna av den amerikanska revolutionen, bland annat med kopplingar till dagens samhälle. Konflikten kallas huvudsakligen det amerikanska RevolutionÄra kriget, men händelsen var på den amerikanska förklaringen om självständighet 1776 således en föregångare att det ibland också kallades den amerikanska revolutionen. Den amerikanska kampen för självständighet inspirerades av liberala föreställningar om lika värde för alla människor, liksom idéer om frihet, maktdelning och folkligt deltagande i designen. Hur blev Storbritannien påverkade? Början på många andra Revolutioner!!! slutde inte för 200 år sedan.

Konsekvens amerikanska revolutionen

Konsekvenser. Sjuårskriget. Boston Tea Party. Förbundsstaten. Politisk ofrihet.
Momsavdrag taxibil

Varför blev den amerikanska revolutionen en förebild på flera håll i Europa?

Napoleontiden. Den industriella revolutionen. Reformer och Revolutioner 1800-tal. Politiska Amerikanska revolutionen.
Elektriker piteå jour

Konsekvens amerikanska revolutionen


Amerikanska revolutionen eller Amerikanska frihetskriget varade under åren 1775 – 1783. Kriget var mellan även i Amerika. Konsekvenser.

Du ska lära dig att använda begreppen orsak och konsekvens; resonera om orsaker till och konsekvenser av industrialiseringen Under den amerikanska revolutionen slår sig 13 brittiska kolonier i Nordamerika fria och skapar år 1776 ett nytt land: USA. De reagerar på orättvisor och blir de första kolonierna som frigör sig från en europeisk stormakt. Men varför bröt de sig loss? Hur kunde de vinna mot en övermäktig fiende? Och vilka konsekvenser fick det för urfolken som redan bodde där? American Revolution historiography Mercy Otis Warren, den första historikern av den amerikanska revolutionen Denna sida innehåller en kort introduktion till den amerikanska revolutionens historiografi. Amerikanska revolutionen, franska revolutionen och industrialiseringen https: //start Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen Använd stödmallen för Orsaker och konsekvenser. 2011-03-27 Kort sammanfattad presentation om några konsekvenser av den Amerikanska revolutionen.