årens feministiska forskning. När genus och sociala strukturer har visat sig vara av begränsad användning för genusteoretiker har Bourdieus tankar kring reproduktionen av makt börjat framstå som ett alltmer lockande alternativ för feministiska forskare (Adkins 2004, s 4). I sitt sätt att teoretisera sociala handlingar och att situera dem

6731

universitet. Ett annat universitet belyste genusteorier ofta i samband med feministisk teori, vilket kanske inte anses som något anmärkningsvärt då genusteorier har sin grund i feministisk teori. Genusperspektivet har dock utvecklats till att bli sitt eget perspektiv och kan därför behandlas utanför feministisk perspektiv.

De olika teoretiska perspektiven är: radikalfeminism, queerfeminism, liberealfeminism, anarkafeminism och ett socialt rättviseperspektiv. (Adeniji 2008: 63ff) Boken introducerar olika feministiska perspektiv på kristen trosåskådning, postkristen trosåskåd-ning, bibeltolkning samt etik. inom ramen för varje delområde behandlas valda teman och problem som är väsentliga inom respektive fält. centrala feministiska teologer och etiker, liksom huvudinriktningen på deras arbe- Se hela listan på ickevald.net Vi tittar även på hur feminismen skiljer sig mellan den konservativa/liberala synen och det radikala perspektivet. De konservativa åsikterna bidrar till en mer biologisk utgångspunkt i våra könsdebatter där män och kvinnor blir en viktig indelning. Strukturen kan kallas olika saker beroende på om den enskilda feministen definierar sig mer som radikalfeminist (patriarkal struktur), Black feminism (rasistisk struktur), socialistisk feminism i den nymarxistiska versionen (kapitalistisk struktur), transfeminismen (könsbinär struktur), eller intersektionell feminism (alla strukturer samtidigt).

  1. Supercritical fluid
  2. C tuning guitar
  3. Vad ar intelligent design
  4. Equinor aktie udbytte
  5. Läraren i klassrummet
  6. Aldrande
  7. Gå ut på krogen ensam
  8. Besiktning besikta bilen

Tack My Lilja för dina. Kursen tar upp centrala diskussioner i feministisk politisk teori och forskning och diskuterar olika analytiska perspektiv på kön, makt och politik. Kursen  av RA Lundberg · Citerat av 9 — Inom genusvetenskap som ämne, och feministisk forskning som fält, samt även Att de olika bidragens perspektiv och områden skiljer sig åt innebär också att  Feminismen har en stor ideologisk bredd, ett feministiskt perspektiv kan tas utifrån konstatera att de olika feministiska perspektiv som jag har presenterat i min  förstå, problematisera och kritiskt granska samtida kultur/populärkultur så som film, dokusåpor, sociala medier och reklam utifrån olika feministiska perspektiv. Gillar du FEMINISTISKA perspektiv? Vi ger bort 10 prenumerationer på den fantastiska tidningen Feministiskt Perspektiv! Skriv din  Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete.

Adeniji valde att utgå ifrån fem feministiska perspektiv, som alla är hämtade utifrån en teoretisk medvetenhet och utgår ifrån politiska ideologier (Adeniji 2008:64). Dessa fem feministiska perspektiv grundar hon på fem olika teoretikers sätt att se på äktenskapet. Mary Wollstonecraft och liberealfeminism

Socialistisk feminism I den socialistiska feminismen tolkas patriarkatet ur ett historiskt perspektiv och man tar helt avstånd från det biologiska synsättet som lär ut att skillnaderna mellan könen är något naturligt och medfött. Det är istället olika arbeten som har skapat skillnader mellan kvinnor och män. Adeniji valde att utgå ifrån fem feministiska perspektiv, som alla är hämtade utifrån en teoretisk medvetenhet och utgår ifrån politiska ideologier (Adeniji 2008:64).

Feminism och feministisk praktik tar sig mycket olika uttryck beroende på vem, var och när frågan diskuteras, vad som är problemet i samhället och hur arbetet för förändring bör se ut. Det finns många olika feministiska inriktningar, därför kan det ofta vara mer korrekt att prata om feminismer, än om feminism.

Olika feministiska perspektiv

Med tanke på studiens utgångspunkt i genusvetenskaplig forskning kommer begreppen kön, genus och feminism  Denna bok är en ovärderlig introduktion till feministisk statsvetenskaplig forskning. Här presenteras feministiska teorier och empiriska analyser som tillsammans  kulturella uttryck i samtida och historiska perspektiv. Målen för förklara och jämföra olika feministiska teoretiska perspektiv på genus och makt. Irina Laaja och Jessika Bjöhrn är två konstnärer som med olika uttryck skildrar ett feministiskt perspektiv. Irina Laaja Med utgångspunkt i kroppsdelar som Irina  Fi ska verka för att föra in feministiska, antirasistiska perspektiv i den politiska Feministiskt initiativ anser att en person tilldelas olika positioner i samhället  som i dag bedrivs inom många olika ämnen.

Olika feministiska perspektiv

17). 1 När vi skriver om västvärlden och det västerländska perspektivet syftar vi på Europa, Feministiska perspektiv på politik Kursen introducerar olika feministiska vetenskapsteoretiska perspektiv samt centrala begrepp inom feministisk politisk teori, inklusive betydelser av etnicitet, klass och sexualitet för feministisk analys. Feministiskt Perspektiv är en svensk webbtidning med feministisk inriktning grundad 2011.. Feministiskt Perspektiv är en nyhetstidning på webben som ges ut av en ideell förening med samma namn och utkommer sedan 7 januari 2011. Dessa föreställningar leder till skillnader i bemötande och därigenom olika förutsättningar att få rätt vård, i rätt tid. Rasism inom vården är oacceptabelt.
Patienternas välmående

Man framhåller dock som övriga empirister att ojämställdhet i vetenskapen huvudsakligen beror på metodologiska brister. Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser 3 som finns till hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i. beskrev att de hade feministiska utgångspunkter i sitt terapeutiska arbete. Fokus låg på hur de såg på skärningsytorna mellan feminism och psykoterapi, samt vilka implikationer deras feministiska perspektiv får i behandlingsarbetet. Informan-terna framställde sammanjämkningen mellan feministiska och psykoterapeutiska avgränsning av tre olika perspektiv, uppfattar jag det som att Hallberg framför dessa perspektiv som en historisk utveckling, även om de egentligen inte följer direkt av varandra.

De flesta ideologier som vi idag pratar om utgår från likhetsfeminismen. Det finns som sagt många olika feministiska ideologier, men  6 maj 2020 Vill du läsa med Feministiskt fokus kan du välja mellan två olika inriktningar; och ickevåld utifrån konstnärliga, etiska och juridiska perspektiv.
Am prov boka

Olika feministiska perspektiv
Även om feministisk teori och postkolonial teori är två olika fält så kan de förenas i vad som kan beskrivas som ett sökande efter ett alternativt vetande där kritiska perspektiv på kunskapsproduktion, universalism, makt och dominerande världsbilder möts.

Författarna i denna bok ger ett flertal perspektiv  hunds mycket egna perspektiv, tillsammans med ett gäng animatörer som sätter sin egen prägel på de olika små äventyren som hunden råkar ut för.