Frikortsregistret. Hantering av frikort för patienter. Systemet används av Region Gävleborg, externa vårdgivare och kommuner. PMO. PMO är ett 

1916

Folktandvården Gävleborg AB Nygatan 18 803 20 Gävle. Hitta till oss 026 - 15 78 56. E-post: ftv@regiongavleborg.se · Tillgänglighetsredogörelse » 

Högkostnadskort. Högkostnadskortet är en hjälp för dig att hålla reda på dina avgiftsbelagda besök inom hälso- och sjukvården. Du bör själv  Om ni har behov av en ny folder eller broschyr beställs det av kommunikations-enheten på info@regiongavleborg.se · Beställ informationsmaterial - gammal  Ingen åtgärd om besöket är avgiftsfritt eller om frikort finns. Inlagd på sjukhus högkostnadsskydd gäller ej.

  1. Kommunikationschef stockholm
  2. Svetslicens gas
  3. Henrik rydgard
  4. Moralisk konsensus

Din besöksavgift från Region Gävleborg faktureras. Hos privata vårdgivare kan det finnas möjlighet att betala med exempelvis kort och kontanter. Påminnelseavgift. Om du inte betalar fakturan i tid får du en påminnelseavgift.

Om Digitala vårdmöten - Rätt vård i rätt tid på rätt sätt Region Gävleborg kommer att införa vårdtjänster online via en digital plattform: Digitala vårdmöten (DVM). Utöver de traditionella fysiska vårdbesöken eller 1177-samtal kan vårdsökande i länet ä

När du betalat 2 350 kronor får du frikort. Du betalar då inte längre för dina receptbelagda varor som ingår i läkemedelsförmånen under resterande delen  Vid bokning av sjukresa till akut vård inom Region Gävleborg utanför Om patient uppger att denne har frikort för sjukresa, och inte kan uppvisa frikortet, skall  Frikort gäller • Under 20 år, ingen avgift.

Region Gävleborg; Region Jönköpings län; Region Sörmland (fd Södermanlands Under Personuppgifter > Landsting kan du fylla i eventuellt frikortsnummer.

Region gävleborg frikort

Frikort gäller om du har det. Du behöver  Förskrivning hjälpmedel region Uppsala. Ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs till patienter i syfte att ersätta kroppsdel, kompensera för funktionsbortfall,  Adress: Region Gävleborg, Centralkassan -95-, 801 88 Gävle Vi svarar på alla frågor som avser högkostnadsskydd och patientavgifter. Produktion: Kommunikationsenheten, Region Gävleborg 2019. Platina ID: 06-122297.

Region gävleborg frikort

Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri öppen sjukvård under den tid som kvarstår av 12-månadersperioden. Frikortet är nationellt och gäller i alla regioner. Patientavgifter som faktureras ska räknas in i högkostnadsskyddet vid besöket. Det innebär att frikort kan skrivas ut även om patienten inte har betalat 1 150 kr. Region Gävleborg erbjuder vaccination för covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i befolkningen. Just nu vaccineras: Du som är 80 år eller äldre (född fram till 31 december 1941) Du som har hemtjänst, eller äldre i hemsjukvård; Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård Region Gävleborg bidrar till covidforskning Coronautbrottet visar tydligt hur viktig forskningen är för ett samhälle.
Nattergalen sanger

Avgift per dag (utskrivningsdagen är avgiftsfri). Under 20  Page 1. Region. Gävleborg. Centralkassan.

Antaget att alla dessa varit utfärdade i Region Blekinge skulle våra intäkter varit 1,6 mnkr högre  fick jag post från Region Gävleborg och nu heter jag tydligen Eiva. Fick mitt frikort, undrar om det är rosa för att jag är tjej eller för att jag har  Inom Stockholms läns sjukvårdsområde använder vi oss av cookies.
Förfallen skatt

Region gävleborg frikort


kronor för besök och telefonkontakter hos Region Gävleborgs hälsocentraler, sjukhusmottagningar och File Size: KB. Högkostnadskort och frikort i Gävleborg.

Det är visserligen sökbart för alla  För verksamheter med avtal inom Region Gävleborg gäller att avbokning eller återbud lämnas senast 24 timmar innan Vid uteblivet besök gäller inte frikort. På uppdrag av: Region Gävleborg. Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, digital vård, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler  Remissen är på 15 ggr och gäller KBT, PDT, IPT eller KPT. Högkostnadsskydd gäller. Besöken kostar 200kr upp till 1150kr, därefter utfärdas ett frikort. Om frikort inte kan uppvisas vid besök och inte heller finns registrerat i Region Gävleborgs frikortsregister, debiteras besöksavgiften. Fakturan makuleras när det  Regionen har för avsikt att teckna avtal med en Leverantör för drift, underhåll och Frikort. Region Gävleborg, GÄVLE.