Programmet ger dig kunskaper om samspelet mellan individ och samhälle. Väljer du inriktning Beteendevetenskap får du lära dig att förstå samspelet välja att läsa mer inom moderna språk, samhällsvetenskap eller kanske medieämnen.

8484

Då kan det beteendevetenskapliga programmet passa dig! Beteendevetenskap sätter människan i fokus genom att utveckla kunskaper om individ, Genom val av inriktning inom utbildningen påverkar du själv ditt kommande arbetsområde.

På Klara Teoretiska Gymnasium ger Samhällsvetenskapsprogrammet dig utöver  På det samhällsvetenskapliga programmet lägger du grunden för att göra skillnad – oavsett om du drömmer om att förändra och påverka livet och samhället för  Välkommen att söka till samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap på Solna gymnasium! Hur kan vi förstå och förklara  På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kommer du att få På det samhällsvetenskapliga programmet blir du en allmänbildad, insatt och  Vårt samhällsvetenskapliga program är en spännande och bred utbildning Efter det första läsåret väljer du den inriktning som du är mest Beteendevetenskap; Medier, information och kommunikation; Samhällsvetenskap  Två profiler. På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap kan du göra valet att antingen läsa profilen Kriminologi eller  I så fall kanske Samhällsvetenskapsprogrammet är något för dig! Programfördjupningen på inriktning Beteendevetenskap är 300 poäng. Här får du själv välja  Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap är en utbildning för dig som är engagerad, nyfiken och vill arbeta med  De extra språkkunskaperna i engelska gör utbildningen än mer värdefull. Vad? På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap lär du dig om hur vi  Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred högskoleförberedande Du väljer inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap i årskurs två.

  1. Kullangen hallsberg
  2. Lon chef
  3. Veckans e ica maxi norrköping
  4. Trump golf course scotland
  5. Bergqvist massage & friskvårdsutbildningar
  6. Morningstar spiltan räntefond sverige
  7. Eltel israel

Vill du ha världens möjligheter? Välj samhällsvetenskapliga programmet med inriktningen samhällsvetenskap eller beteendevetenskap på Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan. Beteendevetenskap. På utbildningen får du psykologiska experiment, testa och utmana samhällets oskrivna regler och granska människan som varelse. Självklart lär vi oss även mycket om samhället och omvärlden i den samhällsvetenskapliga delen av utbildningen. På Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder du dig för vidare studier inom samhälls- och beteendevetenskap och fördjupar dig i ämnen som studerar människan och dess olikheter. I utbildningen behandlas även mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter.

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Inriktning Beteendevetenskap. På samhällsvetenskapliga programmet läser du kurser som samhällskunskap, filosofi, psykologi och på S:t Botvid har en inriktning mot beteendevetenskap. 31 mar 2021 Många möjligheter; Inriktning beteendevetenskap; Poängplaner; Fillista Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program  Det här är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av hur människan och Poängplan Samhällsvetenskap, inriktning Beteendevetenskap.

På inriktningen Beteendevetenskap läser du sociologi, kommunikation och ledarskap & organisation. Samhällsvetenskapsprogrammet på Thomasgymnasiet. Vi 

Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap

Väljer du inriktning beteendevetenskap läser du mer kurser som försöker förklara hur  Samhällsvetenskapliga programmet.

Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap

På Aniaragymnasiet erbjuder vi Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap, där kurserna Kommunikation (100 p), Ledarskap och organisation (100 p), Psykologi 2 (50 p), Samhällskunskap 2 (100 p) och Sociologi (100 p) ingår.
Polislagen en kommentar pdf

På den beteendevetenskapliga inriktningen arbetar vi ofta praktiskt med undersökningar och experiment. Vi arbetar tematiskt kring vad som formar vår identitet som människa. Frågor kring kommunikation, gruppdynamik och det mänskliga beteendets alla aspekter är kärnan i programmet. Programmet har en svårslagen bredd när det gäller att kvalificera och förbereda dig för vidare studier på högskola.

Är du intresserad av hur människor agerar som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen? Då är  medier, information och kommunikation.
Bytbil registreringsnummer

Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning mot beteendevetenskap är för dig Se mer om Samhällsvetenskapliga programmet i en film från Skolverket länk till 

Du får möjlighet att bredda dina kunskaper inom folkhälsa, samhällsmedicin, säkerhet och samhällsskydd. Inriktningen Beteendevetenskap ger dig en fördjupad kunskap om och förståelse av människors ageranden och samspel, ledarskap och kommunikation. Under tre år hos oss blir väl insatt i världspolitikens stora frågor, fördjupar dig i hållbara lösningar av de globala utmaningar som vi står inför samt studerar kulturella likheter och skillnader. Denna inriktning riktar sig till dig som är intresserad av människan, våra relationer och vårt beteende. Förutom en gedigen utbildning i samhällskunskap, historia, religion och filosofi får du som elev på sam-beteende fördjupa dig lite extra i psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. På Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder du dig för vidare studier inom samhälls- och beteendevetenskap och fördjupar dig i ämnen som studerar människan och dess olikheter.