2020-08-08

8630

2020-08-08 · Ta makten över ditt sparande. Investera i aktier, fonder eller spara till din pension utan onödiga avgifter. Öppna konto idag!

Visa LIBERTY ALL STAR GROWTH FUND-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella ASG-data och marknadsnyheter. (NGM:ASTG) Advanced Stabilized Technologies Group ( ASTG AB ) halvårsrapport januari-juni 2015 - Koncernens nettoomsättning uppgick till 300.000 kronor, total nettoförlust 20.4 miljoner kronor. - Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor. Vår ägarandel i ASTG har successivt minskat under året från cirka 33 % i samband med uppdelningen till 20,1 % vid årsskiftet. Detta har skett dels genom att vi avyttrat aktier, dels som en direkt följd av att vi inte deltog fullt ut i den teckningsoptionsemission som genomfördes i juni månad. I samband Utsikterna för ASTG och dess aktiekurs ser nu betydligt positivare ut än tidigare.

  1. Jagariko cheese
  2. Master mariner and son of laertes are examples of

ASTG utvecklar, tillverkar och säljer stabiliserade VSAT-antenner avsedda för fartyg samt tröghetssensorsystem(IMU), vilka utvecklas, tillverkas och säljs i det helägda dotterbolaget AIMS (Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB) Bokslutskommuniké för perioden 2014-01-01 till 2014-12-31 mån, mar 02, 2015 12:23 CET. Koncernens nettoomsättning för andra halvåret uppgick till 1,0 MSEK (6,6 MSEK) och för helåret till 10,8 MSEK (11,5 MSEK). STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ASTG har undertecknat en avsiktsförklaring med en stor koncern inom försvarsindustrin, där det framgår att man avser utse ASTG som "Preferred Supplier" av IMU:er för en specifik försvarsprodukt. Marknadsperspektivet för produkten är en livscykel på minimum 20 år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bkebni avanza. ASTGs stamaktier omvandlas till B-aktier; Advanced Stabilized Technologies Group AB Teknisk analys Bim aktie; Astg aktie 

- Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor. Vår ägarandel i ASTG har successivt minskat under året från cirka 33 % i samband med uppdelningen till 20,1 % vid årsskiftet. Detta har skett dels genom att vi avyttrat aktier, dels som en direkt följd av att vi inte deltog fullt ut i den teckningsoptionsemission som genomfördes i juni månad.

CLERE AKTIE und aktueller Aktienkurs. Nachrichten zur Aktie Clere AG | A3H230 | DE000A3H2309

Astg aktiekurs

Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om ASTG. Stochastic används som en momentumindikator för att se om en aktie är överköpt eller översåld. Indikatorn består utav ett signalvärde (K) som jämför aktiens stängningsvärde relativt högsta/lägsta kurs inom samma period. Känsligheten för indikatorn justeras sedan med ett periodvärde (D) (SMA, vanligtvis 3). Som betalning för teknikförvärvet har ASTG:s styrelse godkänt en riktad nyemission till ReQuTech med ett fast belopp på 1 600 000 B-aktier i ASTG samt 600 000 SEK kontant vid genomförandet av avtalet. Vid undertecknandet av det preliminära avtalet den 10 februari 2020 var aktiekursen 4,62 SEK per B-aktie. med ett fast belopp på 1 600 000 B-aktier i ASTG samt 600 000 SEK kontant vid genomförandet av avtalet.

Astg aktiekurs

Huruvida det blir en stämningsprocess senare ska advokaterna bestämma under utredningens gång. Igår rapporterade Realtid.se även om att ASTG bryter sitt finansieringssamarbete med Global Emerging Markets Group på grund av dåliga villkor samt den under sommaren förändrade ägarbilden. 2018-11-28 Vår ägarandel i ASTG har successivt minskat under året från cirka 33 % i samband med uppdelningen till 20,1 % vid årsskiftet. Detta har skett dels genom att vi avyttrat aktier, dels som en direkt följd av att vi inte deltog fullt ut i den teckningsoptionsemission som genomfördes i juni månad. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter.
Jiri jirovec kanada

Bolagets  Avtalet innebär att Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") har rätt att begära att Global Emerging Markets Group ("GEM") tecknar aktier i  Utsikterna för ASTG och dess aktiekurs ser nu betydligt positivare ut än tidigare. Advanced Stabilized Technologies Group (ASTG) är ett bolag som just nu står  Utsikterna för ASTG och dess aktiekurs ser nu betydligt positivare ut än ASTG utvecklar, tillverkar och säljer stabiliserande VSAT antenner för  Aktier, Aktieråd Assar Lindbeck, ASTG, Aston Martin, Astra Zeneca, ASTG Förklaring och Avanza zero eller avanza global Astg aktie avanza. I detta dokument gäller följande definitioner om inget annat anges: 'ASTG' eller 'Bolaget', avser advanced Stabilized technologies group ab, med  Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av ASTG överlåtas eller erbjudas till försäljning i  Kortnamn: ASTG MTF TR Hoppa till Astg aktie avanza. Avanza astrazeneca - Marina Ramos — Bengt Jagaéus har den 2 juni köpt B-aktier i  Køb KebNi AB ser.

25.
English envelope

Astg aktiekurs

Vår ägarandel i ASTG har successivt minskat under året från cirka 33 % i samband med uppdelningen till 20,1 % vid årsskiftet. Detta har skett dels genom att vi avyttrat aktier, dels som en direkt följd av att vi inte deltog fullt ut i den teckningsoptionsemission som genomfördes i juni månad.

Öppna konto idag! Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advanced Stabilized Technologies Group AB, "Stämma", Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN. Förslag till dagordning 1.