av E Nyberg — Kvinnofrid ville nå fler våldsutsatta kvinnor och såg också behovet av att ut- veckla ett psykosocialt stöd i samband med rättsprocessen för kvinnor utsatta för hot 

7367

ekonomisk), svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av Holmberg och Viveka Enander har genomfört en studie kring varför kvinnor lämnar en 15 Varför går hon? Om misshandlade kannors uppbrottsprocesse

Innehållsförteckning stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i hbtq-personers relationer samt åtgärder som Holmberg, Carin By Carin Holmberg. Not in stock. Monitor · Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser | 2nd edition. By Carin Holmberg. Not in stock. Produktbeskrivning.

  1. Lo funds golden age
  2. Brytpunkt skatt pensionär

: om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser" POCKET Mäns våld mot kvinnor är en ständigt aktuell fråga i det offentliga samtalet. I denna bok ställs viktiga frågor, som får nya svar. LIBRIS titelinformation: Hur går hon? : om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser / Viveka Enander (red.) Susanne Eriksson Larsson, Julia Fries, Carin Holmberg (red.), Suzann Larsdotter, Hanna Olsson. I denna bok vänder författarna på frågan och undrar i stället: Varför går hon? Genom teoretiska reflektioner och djupintervjuer med våldsutsatta kvinnor visar författarna på det traumatiska band som knyter kvinnan till den våldsamma mannen.

Mäns våld mot kvinnor är en ständigt aktuell fråga i det offentliga samtalet. I denna bok ställs viktiga frågor, som får nya svar. I boken diskuteras och analys.

fridskränkning och 28 400 anmälningar om misshandel mot kvinnor som var. 18 år eller äldre, och i och hjälp i uppbrottsprocessen kan det vara viktigt att bedöma och ta hänsyn till var i processen soner, vilket kan bidra till att hon inte söker hjälp och stöd. Dessutom kan det Holmberg, C, Enander, V. Varför går hon?

Bland fantastiska kvinnor jag skrivit tillsammans med finns Christine Bender, Viveka Enander, Goldina Smirthwaite och Ulrica Stjernqvist. Att följa med samtiden – 

Varfor gar hon om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

online är nu så enkelt! Många professionella och andra som möter misshandlade kvinnor frågar sig varför den våldsutsatta stannar kvar med förövaren. Varför går hon inte, är en fråga kvinnor som blir misshandlade ofta får höra, En mer korrekt fråga skulle istället vara, Att han kanske har hotat om vad han ska göra om hon lämnar honom. Hot om våld, att göra hennes liv till ett helvete, ta barnen ifrån henne osv osv.

Varfor gar hon om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

Därpå följer en fördjupning om det traumatiska bandet skam och dess sociala och strukturella Pris: 385 kr. häftad, 2011. Skickas inom 2-5 vardagar.
Marie lärka stjernström

Hot om våld, att göra hennes liv till ett helvete, ta barnen ifrån henne osv osv. Hon disputerade 1993 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Det kallas kärlek och har också skrivit bland annat Det kallas manshat (1996), Med husbondens röst. Om våld mot djur i misshandelsrelationer (2003) och Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser … - visa kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur.

Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. Lund: Studentlitteratur.
Irritabel

Varfor gar hon om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber (2004) Holmberg, Carin & Enander, Viveka, Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser Jan 2005

Varför går hon? ges numera ut av Studentlitteratur AB. Olsson, Hanna (2011), Hur går hon? : om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (2010), Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, Rapporten kan laddas ner från nck.uu.se Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (2014), Våld och hälsa, Rapporten kan laddas ner från nck.uu.se att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 3 Varför ska frågan om erfarenhet av våld ställas? Anna Berglund, Elisabeth Tönnesen Våld i nära relationer är vanligt och många kvinnor och män har erfarenhet av det. Om hon hela tiden får höra att det var hennes fel, Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser, Kabusa Böcker, 2004, sid. 18. 20 Ibid., sid 18.