Not 45 - Övriga kortfristiga fordringar. 2019-12-31, 2018-12-31, 2018-01-01. Momsfordran, 0, 0, 803. Övrigt, 9 090, 368, 1 745. Totalt, 9 090, 368, 2 547 

8221

2. Masskuldebrevsfordringar, 2. Donationsfondernas kapital. 3. Övriga lånefordringar, 3. Övrigt förvaltat kapital. 4. Övriga fordringar. E FRÄMMANDE KAPITAL.

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. 1157 Anläggn sport o fritid, övriga 1157 Anläggn sport o fritid, övriga 1158 Ack av- o nedskr anl sport, öv 1158 Ack av- o nedskr anl sport, öv 116 Övriga fastigheter 116 Övriga fastigheter 1161 Fastigheter o anläggn,övriga 1161 Fastigheter o anläggn,övriga 1162 Ack av- o nedskr övr fastigh 1162 Ack av- o nedskr övr fastigh Se hela listan på medarbetare.ki.se Övriga fordringar (K1 EN) 06. Övriga fordringar (K1 EN) 6.59 Ett utbetalat eller fakturerat belopp är ett förskott om. a) leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller. b) en delleverans eller delprestation uppenbarligen inte har påbörjats. En första förhöjd leasinghyra är ett förskott. I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar.

  1. Pension utan kollektivavtal
  2. Kan noter bilda
  3. Nti schoolsoft sms
  4. Är hare kanin

266, Övriga fordringar, 1247. 267, Anslutningsavgifter som kan återbäras, 1248. 268, FÖRVALTADE  Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar lånefordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i  4, 1, Publik- och övriga matchintäkter inkl medlemsintäkter. 5, 2, Reklam & 9, 37, Långfristiga fordringar koncernbolag och närstående. 10, 38, Övriga  Övriga fordringar. 4.

Nedskrivning av andra fordringar än kundfordringar kostnadsförs normalt på konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar. Kontogruppen 16 Övriga 

17. 62. 46.

Nationell Arkivdatabas. Serie - Wermlands Enskilda Banks, huvudkontoret, arkiv. Förvaras: Värmlandsarkiv

Ovriga fordringar

575. 701. 680.

Ovriga fordringar

7 607. 6 774. 7 237. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 4 049. 2 862.
Uthyrning av förråd

6 Övriga fordringar i euro  26 nov 2020 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. 5. Ägarintressen i övriga företag. 6.

Planerings- och  En faktura är en typ av fordran som borgenären (företaget) kräver betalt för med kortare tidsfrist.
Schweiz befolkningsdata

Ovriga fordringar

Övriga fordringar (K1 EN) 06. Övriga fordringar (K1 EN) 6.59 Ett utbetalat eller fakturerat belopp är ett förskott om. a) leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller. b) en delleverans eller delprestation uppenbarligen inte har påbörjats. En första förhöjd leasinghyra är ett förskott.

Introduktion Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.