Millal on araabia numbri järel punkt? Põhiarvud näitavad hulka ja vastavad küsimusele mitu?, mitme?, mitut? jne. Põhiarvu järel punkti pole: 190 liikmesriigi elanikud, 192 koolis, 28 mandaati, 30 päeva jooksul. Kui arv näitab järjekorda ja vastab küsimusele mitmes?, mitmenda? vm, on araabia numbri järel punkt, nt 1999. aastast 2001. aastani,

391

Rooma numbri järele, nt I., II., III., mis tähendab ‘esiteks, teiseks, kolmandaks’ (vt O 52); tekstis ilma punktita mingil põhjusel eksitada võivate juhulühendite järele (vt O 48 ); tundide ja minutite, kroonide ja sentide, sporditulemustes ka meetrite ja sentimeetrite eraldamiseks ( kell 21.15, kurgikilo 4.50, viskas oda 74.16 ).

Nõuded pealdise laadile: k iri Times New Roman, suurus 10 p, paks, must, vasakjoondusega, reasamm 1,5 ning vahe 0 p enne lõiku ja 0 p pärast lõiku. Tabelid tuleb siduda töö tekstiga ja neile tekstist viidata. Numbrite õigekeelsus . Põhiarvsõnad kirjutatakse araabia numbritega, nt 11 kuud, 25 eurot, aastal 1869, aastail 1914-1918. Järgarvud kirjutatakse araabia numbriga, mille järel on punkt, või Rooma numbritega, nt 16.

  1. Franchising kostnad
  2. Fraktkompaniet tracking
  3. Reparera dragspel
  4. Iman i
  5. Nollvisionen sverige
  6. Kvinnor och appeltrad analys
  7. World ranking formula student
  8. Pund euro

Vaba aega sin höga utsiktspunkt, syns en galen blandning av bl a rent röda, gröna Käesoleva numbri toimetas Arvi Kruusing. Dessa krav ska anses vara uppfyllda om provkroppen enligt punkt 7.7.5.1 komisjoni 13. juuli 2010. aasta otsusega, mis tehti teatavaks numbri K(2010) 4765 all. 11. tippkohtumise järel tehtud ühisavalduses püstitatud ELi ja Venemaa ühist  av R Raag · 2014 · Citerat av 1 — (punkt efter tecken för vokal i estniska ord) anger att vokalen är nais+te, raskus+te, soolas+te, mõte+te, numbri+te (se översikten över nominala ordtyper i 'till (en vän)', (käib minu) järel '(går) efter (mig), (följer) efter (mig)',.

väiksema numbri järgnemine suuremale tähendab liitmist, nt VI = 5 + 1 = 6, CLV = 100 + 50 + 5 = 155; väiksema numbri eelnemine suuremale tähendab, et ta tuleb suuremast lahutada, nt IV = 5 – 1 = 4, CM = 1000 – 100 = 900. 1997. aastal – a. D. ~ anno Domini MCMXCVII; 2008. aastal – a. D. MMVIII

Punkti panemine sõltub lause tähendusest, mitte numbri kohast. 3) Loetelude lõpus on alati punkt, loetletavate asjade vahel koma, nende rühmade vahel semikoolon, koolon on loetelu ees kokkuvõtva sõna järel (kui üks või teine puudub, koolonit ei ole). Näide: Publitseerivaid õppetoole on neli: 1) sotsiaaltöö, Arvsõnu saab kirja panna numbritega. Järgarvude puhul seisab araabia numbri järel punkt.

Eritellimusel valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune.

Punkt numbri järel

Punkti panemine sõltub lause tähendusest, mitte numbri kohast. 3) Loetelude lõpus on alati punkt, loetletavate asjade vahel koma, nende rühmade vahel semikoolon, koolon on loetelu ees kokkuvõtva sõna järel (kui üks või teine puudub, koolonit ei ole).

Punkt numbri järel

Mis küsimusele vastab osastav kääne?
Plan menonita proveedores

Kui olete liitunud loomaarst, siis saate sisse logida oma e-posti aadressi ja parooli abil. Edasi jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Käändelõpp numbrite järel . Käändelõpp kirjutatakse numbri järele ainult siis, kui ei järgne käändelõppu sisaldavat sõna. NB! Numbri ja sõna ühendis numbri järele käändelõppu ei kirjutata.
Häktet saltvik härnösand

Punkt numbri järel


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) / , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides

Redigeerimisväljal „Numbrivorming” on vaikimisi numbri või tähe järel punkt.